La nostra proposta:

alumnescoop

AlumnesCoop és la federació que agrupa les cooperatives d’alumnes creades en diferents centres educatius de Catalunya dins el marc del programa d’Economia Social del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

És una iniciativa impulsada per EscolesCoop que compta amb el suport de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i d’una secretaria tècnica, que acompanya l’alumnat del consell rector i ofereix assessorament i formació a les cooperatives d’alumnes federades.

AlumnesCoop es va constituir formalment el 9 de maig de 2016 amb una seixantena membres de cooperatives d’alumnes de Catalunya.

És una entitat oberta, dinàmica i en constant procés de recollida de propostes i d’idees dels associats.

Té la mateixa estructura que qualsevol federació de cooperatives, regint-se per un Consell Rector i uns estatuts presentats i aprovats per les diferents cooperatives d’alumnes. 

Quins avantatges té formar-ne part?

Forma part d'AlumnesCoop

Com inscriure’s i associar-se?

Totes aquelles cooperatives de nova creació, poden sol·licitar la inscripció a la Federació enviant un correu electrònic a info@cooperativesalumnes.cat, aportant la següent documentació:

Còpia de l’Acta de Constitució de la cooperativa degudament signada

Còpia dels Estatuts de la cooperativa degudament signats

Si ja formeu part de la federació, cal renovar i actualitzar les dades del cens (seguint el mateix procediment).

Amb el suport d'EscolesCoop

Situa't al mapa!

Mapa de la Federació de
Cooperatives d'Alumnes de Catalunya