La Federació de Cooperatives d'Alumnes de Catalunya

alumnescoop

AlumnesCoop és la federació que agrupa les cooperatives d’alumnes creades en diferents centres educatius de Catalunya dins el marc del programa d’Economia Social del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

És una iniciativa impulsada per EscolesCoop que compta amb el suport de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i d’una secretaria tècnica, que acompanya l’alumnat del consell rector i ofereix assessorament i formació a les cooperatives d’alumnes federades.

AlumnesCoop es va constituir formalment el 9 de maig de 2016 amb una seixantena membres de cooperatives d’alumnes de Catalunya.

És una entitat oberta, dinàmica i en constant procés de recollida de propostes i d’idees dels associats.

Té la mateixa estructura que qualsevol federació de cooperatives, regint-se per un Consell Rector i uns estatuts presentats i aprovats per les diferents cooperatives d’alumnes. 

Quins avantatges té formar-ne part?

Forma part d'AlumnesCoop

Com inscriure’s i associar-se?

Totes aquelles cooperatives de nova creació, poden sol·licitar la inscripció a la Federació enviant un correu electrònic a info@cooperativesalumnes.cat, aportant la següent documentació:

Còpia de l’Acta de Constitució de la cooperativa degudament signada

Còpia dels Estatuts de la cooperativa degudament signats

Si ja formeu part de la federació, cal renovar i actualitzar les dades del cens (seguint el mateix procediment).

Amb el suport d'EscolesCoop

Situa't al mapa!

Mapa de la Federació de
Cooperatives d'Alumnes de Catalunya