Cooperativisme, economia social i solidària

la cooperativa a l'aula

Apropar a l’aula els trets principals del cooperativisme i l’ESS mitjançant la SIMULACIÓ d’una cooperativa d’alumnes; potenciant la participació i implicació de les protagonistes. 

Les decisions són preses per l’alumnat, que alhora en són els responsables de la gestió social i dels resultats de la seva activitat, sempre amb el recolzament del professorat.

A qui ens adrecem?

Les destinatàries i les protagonistes principals de les actuacions són fonamentalment alumnat i professorat, tenint sempre en compte que la finalitat de la cooperativa és fomentar espais de participació i de col·laboració amb altres agents del territori amb l’objectiu de poder donar una dimensió comunitària a les cooperatives.

Primària

Secundària

Batxillerat

Cicles formatius

Estudis professionalitzadors

PFI, PPT, escoles agràries…