Cooperativisme, economia social i solidària

la cooperativa a l'aula

Pretenem potenciar els valors del cooperativisme i l’economia social i solidària i acostar-los a l’aula, mitjançant la simulació d’una cooperativa en la qual la participació i implicació de les protagonistes és la clau, ja que les decisions són preses per l’alumnat, que alhora són els responsables de la gestió social i dels resultats de la seva activitat, sempre amb el recolzament del professorat.

A qui ens adrecem?

La nostra acció es dirigeix principalment als centres educatius de primària (cicle superior), secundària, batxillerat i cicles formatius, fent-se extensible a estudis professionalitzadors (PFI, PPT, escoles agràries, …). Les destinatàries i les protagonistes principals de les actuacions són fonamentalment alumnat i professorat, tenint sempre en compte que la finalitat de la cooperativa és fomentar espais de participació i de col·laboració amb altres agents del territori amb l’objectiu de poder donar una dimensió comunitària a les cooperatives.

Primària

Secundària

Batxillerat

Cicles formatius

Estudis professionalitzadors

PFI, PPT, escoles agràries…