Programació, realització i avaluació

sessions formatives i DE TREBALL

Consisteix en la programació, realització i avaluació de diverses sessions formatives i d’orientació, en les que es treballen els aspectes fonamentals d’aquest model empresarial, convidant a alumnat i professorat a reflexionar, implementar i consolidar les iniciatives sorgides dins les comunitats educatives.

Les formadores del programa, amb una àmplia trajectòria en el cooperativisme d’alumnes, són les encarregades de dur a terme les sessions de treball amb l’alumnat i la formació del professorat.

Oferim suport i assessorament als centres, tant per tot allò referent al procés de constitució i gestió de les cooperatives, com a la capacitació del professorat que haurà de facilitar la creació i el seguiment a l’alumnat.

Les sessions de treball es programen al llarg del curs, adaptant el calendari al ritme de cada centre, docent, aula i cooperativa.

Aquestes es desenvolupen en funció de si es tracta d’una cooperativa de nova creació o de l’acompanyament a la consolidació d’una cooperativa existent.

Creació i acompanyament a la consolidació de cooperatives d'alumnes

EL NOSTRE PROGRAMA D'IMPULS

Formació i acompanyament al professorat

➢ Sessió de formació teòrico-pràctica: introducció a l'ESS i el cooperativisme i al programa de cooperatives d'alumnes,
➢ Reunions personalitzades de presentació de l'ESSpurna i la seva concreció a l'aula,
➢ Lliurament del materials didàctics i recursos pedagògics

Sessions de dinamització i formació amb l’alumnat

➢ Sessió formativa inicial per presentar el projecte de la cooperativa d’alumnes
➢ Dinamització de les Assemblees de constitució, de seguiment i de tancament/dissolució
➢ Acompanyament en el desenvolupament del projecte
➢ Suport i assessorament al Consell Rector de la cooperativa
➢ Enxarxament i relació amb altres cooperatives d'alumnes i agents del territori

Visites periòdiques

presencialment als centres, per poder anar fent seguiment i avaluar el desenvolupament.

Contacte

telefònic i per correu electrònic amb els participants del projecte, per resoldre qualsevol dubte que es pugui generar.

Suport

en la coordinació i col·laboració amb altres experiències similars que es donin en el territori.