Programació, realització i avaluació

sessions formatives

Consisteix en la programació, realització i avaluació de diverses sessions formatives i d’orientació,
en les que es treballen els aspectes fonamentals d’aquest model empresarial, convidant a alumnat i
professorat a reflexionar, implementar i consolidar les iniciatives sorgides dins les comunitats educatives.

A més, també oferim suport i assessorament als centres, tant per tot allò referent al procés de constitució i gestió de les cooperatives, com a la capacitació del professorat que haurà de facilitar la creació i el seguiment a l’alumnat.

Les tècniques formadores del programa, amb una àmplia trajectòria en el cooperativisme d’alumnes, seran les encarregades de dur a terme les sessions de treball amb l’alumnat i la formació del professorat que haurà de liderar el projecte en les diferents escoles.

La implementació del programa consisteix en diverses sessions de treball que es programaran al llarg
del curs, adaptant el calendari al ritme de cada centre.

Aquestes accions es desenvoluparan en funció de si es tracta d’una cooperativa de nova creació o de l’acompanyament a la consolidació d’una cooperativa existent.

Creació i acompanyament a la consolidació de cooperatives d'alumnes

EL NOSTRE PROGRAMA D'IMPULS

Presentació del projecte (2 hores)

Sessió introductòria de formació pel personal docent amb lliurament dels materials didàctics.

Sessions de dinamització i formació amb l’alumnat (5 hores)

➢ Sessió formativa inicial per presentar el projecte de la cooperativa d’alumnes.

➢ Assemblea de constitució: Sessió de treball i suport per a l’elecció dels càrrecs consell rector, redacció dels estatuts i aprovació per l'assemblea.

➢ Acompanyament en el desenvolupament del projecte: revisió del desenvolupament de l’activitat, seguiment i resolució de dubtes o demandes.

➢ Assemblea de tancament del curs i decisió sobre la continuïtat de la cooperativa.

➢ Tancament / liquidació de la cooperativa, assessorament per a la reelecció o elecció de nous membres per al consell rector i sessió d’avaluació final.

Visites periòdiques

presencialment als centres per poder anar fent seguiment i avaluant el desenvolupament.

Contacte

telefònic i per correu electrònic amb els participants del projecte, per resoldre qualsevol dubte que es pugui generar.

Suport

en la coordinació i col·laboració amb altres experiències similars que es donin en el territori.