La nostra proposta:

Metodologia participativa

La nostra proposta es basa en el foment de la participació  i el retorn social, vinculant l’alumnat amb les entitats  del territori i la comunitat propera, per  facilitar-los espais i escenaris de cooperació durant desenvolupament del projecte.

A l’aula, es treballa amb una metodologia activa i col·laborativa, basada en el treball per projectes, on la  implicació de l’alumnat ha de ser clau en el tot procés ja que són ells i elles les veritables protagonistes.

El paper del professorat és el d’assessorar i donar suport a l’alumnat, emmarcant el projecte de la cooperativa en el context educatiu i escolar.

Compta amb l’assessorament especialitzat del personal tècnic adscrit al projecte, que vetlla en tot moment perquè les accions es desenvolupin segons el previst, garanteix la formació de l’alumnat i dels equips docents, així com de la participació d’aquests en els òrgans de coordinació i seguiment.

Per tant l’objectiu principal ha de ser el d’empoderar l’alumnat, per tal que puguin assolir tota una sèrie d’habilitats, de coneixements i d’actituds que els permetin en un futur emprendre els seus propis projectes, fent-ho mitjançant una fórmula empresarial basada en uns valors socials i econòmics,  on les persones estan al centre, i no el capital: la cooperativa.

Apostem per la interconnexió territorial entre les cooperatives d’alumnes.  Permet conèixer les oportunitats que aquesta els pot oferir a nivell de recursos, contactes, possibles intercooperacions, oportunitats per a realitzar activitats, etc.

Treball i formació

Què necessitem?

Sessions de treball

Per a les sessions de treball presencials ens cal una aula de dimensions suficients per encabir l’alumnat participant , amb espai adequat per poder realitzar la part més dinàmica.

Sessions de formació

Per les sessions de formació al professorat i de l’alumnat, precisem d’una aula dotada de projector amb pantalla i altaveus i tenir connexió a la xarxa.

Si esteu interessats en participar en el programa, és indispensable fer la inscripció mitjançant aquest formulari.

Per a tot el que sigui menester, podeu adreçar-vos a coordinació del programa