Característiques i objectius

Les cooperatives d'alumnes

Què són les cooperatives d’alumnes?

Amb una finalitat fonamentalment educativa i solidària, són una agrupació formada per l’alumnat que actua per sí mateix amb l’orientació i el suport del professorat.

Les principals característiques d’una cooperativa d’alumnes són:
Els objectius que persegueix la creació d’una cooperativa d’alumnes són:

I què es pot fer des de les cooperatives d’alumnes?

Es poden realitzar activitats o projectes que sorgeixin de les idees i iniciatives de les sòcies, com per exemple:

Idear, programar i realitzar tallers

productius per cofinançar activitats del i per a l’alumnat

Col·laborar amb el centre

per a la millora de les instal·lacions i equipament dels centres i/o per a dinamitzar activitats festives, socials i/o culturals

Proposta i oferiment de serveis

al propi centre i/o a la comunitat educativa

Realització de projectes solidaris

amb l’entorn

Per què promoure una cooperativa d'alumnes a l'aula?

És una activitat interdisciplinària, transversal en l’assoliment de tots els aprenentatges i de les competències bàsiques, que integra continguts de gestió i organització, economia, legislació, coneixement del medi social i natural, aprenentatge i servei a més a més d’una gran varietat de procediments i valors.

S’aprèn socialment i aquesta és una activitat necessàriament compartida que fomenta habilitats socials diverses:

Formació en emprenedoria

El futur professional dels/de les joves que avui dia es troben encara en el sistema educatiu en una part molt important dependrà més de si mateixos, i de la capacitat de compartir un projecte amb altres persones, que no pas d’un tercer (empresa o administració) que els hi doni feina.

Valors

S’aprenen valors incorporats en la pràctica, no s’ensenyen en abstracte si volem que realment aquests valors els incorporin a la seva ètica.

Divulgació dels valors i principis cooperatius

Són valors universals i útils per a desenvolupar-se en el nostre entorn; gestió democràtica, autoajuda, responsabilitat social i ambiental, autoresponsabilitat, justícia, equitat, solidaritat, transparència i honestedat.

Mètode pedagògic

És una activitat basada en el protagonisme de l’estudiant, el professor anima, suggereix, acompanya i orienta però és l’alumne qui construeix el projecte (fa l’aprenentatge) i el protagonitza.