Contingut descarregable sobre Gestió societària disponible únicament per a membres adherits

Aquests materials són accessibles exclusivament per al professorat i docents que estiguin adherits i implementant el programa de cooperatives d'alumnes. Per poder descarregar-los, cal sol·licitar la contrasenya a la secretaria tècnica de l'ESSpurna.