Creix el fenomen de les cooperatives d’alumnes als centres educatius de Catalunya

  • Fins a 45 centres educatius ja s’han inscrit a l’ESSpurna, el programa gratuït destinat a divulgar el model d’emprenedoria cooperativa
  • La iniciativa se centra en la simulació d’una cooperativa on la participació i implicació dels alumnes és fonamental
  • Actualment, s’estan impulsant prop de 90 cooperatives d’alumnes arreu del territori

Potenciar els valors del cooperativisme i l’economia social guanya força en els centres educatius de Catalunya. Fins a  45 escoles i instituts ja s’han inscrit a l’ESSpurna, el programa del Departament de Treball i Empresa de la Generalitat de Catalunya destinat a sensibilitzar, divulgar i proporcionar el model d’emprenedoria cooperativa  en els centres educatius.

La iniciativa d’ESSpurna se centra en la simulació d’una cooperativa a les escoles on la participació i implicació dels protagonistes és fonamental, ja que les decisions són preses per l’alumnat que alhora són els responsables de la gestió social i dels resultats de la seva activitat, sempre amb el suport del professorat. L’objectiu principal és empoderar els alumnes perquè, a través del procés, puguin assolir tota una sèrie d’habilitats, coneixements i actituds que els permetin emprendre els seus propis projectes en un futur mitjançant els valors del cooperativisme.

Com funciona?

En primer lloc, es duu a terme una formació per al professorat i per a l’alumnat, en la qual s’expliquen les bases de l’economia social i solidària i de les diferents opcions de cooperatives possibles. Després d’aquesta formació, l’alumnat escull quina serà la base de la seva activitat, on es fomenten iniciatives de caràcter  social i solidari, que poden anar des de la producció i la manufacturació, als serveis a la comunitat educativa o al retorn social a la comunitat propera. A partir d’aquí, es fa tot l’acompanyament com si es tractés d’una cooperativa real: distribució de tasques, creació d’un consell rector, convocatòria d’assemblees, redacció dels estatuts, etcètera.

La proposta d’ESSPurna va dirigida a tots els nivells educatius, de primària fins a cicles formatius, i s’hi poden adherir tota mena de centres, ja siguin públics, privats o concertats. Per poder-ho dur a terme es treballa amb la intercooperació de cinc cooperatives d’iniciativa social, especialitzades en els serveis socioeducatius i repartides per tot el territori, com són Doble Via, Lleure Quàlia, Escola lliure el Sol, Combinats i +Educació.  

Quines novetats presenta?

Els centres educatius participants del projecte ESSPurna gaudeixen d’assessorament continuat per a les persones implicades en els processos de creació, el manteniment i el seguiment de les cooperatives d’alumnes.

A més, s’aporten recursos i materials didàctics per l’aprofundiment de l’aprenentatge i dels coneixements, amb una metodologia activa i participativa fomentant el treball cooperatiu.

La subvenció contempla el recolzament econòmic a les cooperatives creades i consolidades  per finançar les activitats. És a dir, que les cooperatives participants reben una  dotació monetària d’una quantia determinada en funció de diversos criteris, una aportació mitjançant un sistema de xecs exclusius  per a l’adquisició de material d’ús intern.

Paral·lelament, també s’ha activat la col·laboració de les cooperatives d’alumnes a nivell nacional establint un conveni i  vinculació amb la Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya (AlumnesCoop) i la Federació d’Escoles Cooperatives (EscolesCoop).

Haver implementat els mòduls de l’Itinerari Educatiu d’Economia Social i Finances Ètiques als cursos de 3r i 4rt d’ESO és un condicionant que afavoreix la concessió dels xecs als centres inscrits als dos programes.

Interès creixent

L’objectiu és arribar a la xifra de 120 cooperatives d’alumnes participants durant el curs 2023/2024.

Les inscripcions estan obertes durant tot el primer trimestre fins a cobrir  les places disponibles.

De moment, ja s’han assolit 90 inscripcions per aquest curs 2023/24 des de les 5 demarcacions territorials: terres de Ponent (7 centres educatius amb 10 cooperatives d’alumnes), comarques tarragonines (9 centres educatius amb 13 cooperatives d’alumnes), comarques gironines i Maresme (6 centres educatius amb 13 cooperatives d’alumnes), Vallès i la Catalunya Central (13 centres educatius amb 23 cooperatives d’alumnes) i la ciutat de Barcelona i àrea metropolitana (11 centres educatius amb 28 cooperatives d’alumnes).

També et pot interessar