Descarrega't aquí tot allò que us pot ser útil sobre

EINES PER L'AVALUACIÓ

Guia - L'avaluació d'una cooperativa d'alumnes

Guia - L'avaluació d'una cooperativa d'alumnes

Descarregar

Autoavaluació - DAFO

Autoavaluació - DAFO

Descarregar

Autoavaluació - Banc de paraules

Autoavaluació - Banc de paraules

Descarregar

Autoavaluació- Impressions

Autoavaluació- Impressions

Descarregar

Autoavalució - Peces encaixades

Autoavalució - Peces encaixades

Descarregar

Coavaluacio - Compartim i valorem

Coavaluacio - Compartim i valorem

Descarregar

Coavaluació grupal - Baralla de cartes

Coavaluació grupal - Baralla de cartes

Descarregar

Hetereoavalució - Items d'avaluació alumnat participant

Hetereoavalució - Items d'avaluació alumnat participant

Descarregar

Hetereoavalució - Rúbrica avaluativa individual

Hetereoavalució - Rúbrica avaluativa individual

Descarregar

Hetereoavalució - Rúbrica avaluativa treball cooperatiu (equip)

Hetereoavalució - Rúbrica avaluativa treball cooperatiu (equip)

Descarregar

Hetereoavalució - Rúbrica avaluativa treball cooperatiu

Hetereoavalució - Rúbrica avaluativa treball cooperatiu

Descarregar

Autoavaluació docents - Rúbrica

Autoavaluació docents - Rúbrica

Descarregar

Per a tot el que sigui menester, podeu adreçar-vos als responsables de la gestió tècnica: